Våre fag

Vi tilbyr hundrevis av privatlærere og nedenfor er en liste med noen av våre mest populære fag

Økonomi

Finans

Makroøkonomi

Organisasjonsledelse

Økonometri

Mikroøkonomi

Strategi

Forretningskommunikasjon

Bedriften

Internasjonal forretning

Peronalledelse (HR)

Verdikjede og ledelse

Revisjon

Prosjektledelse

Bedriftsanalyse

Bedriftsøkonomisk analyse

Finansiell rapportering og analyse

Økonomistyring

Matematisk analyse

Eierstyring og selskapsledelse

Introduksjon i kapitalverdi

Psykologi

Menneskerettigheter

Teknologisystemer

Kunsthistorie

Medisin

Informatikk

Prosjektledelse

Biovitenskap

Innovasjonsstudier

Metodikk

Statsvitenskap

Bioteknologi

Byggteknikk

Fysikk

Kjemi

Fornybar energi

Geologi

Ingeniørfag

Akvakulturingeniør

Industriell design

Teknologisystemer

Kybernetikk og robotikk

Teknologiledelse

Logistikkingeniør

Maritim teknologi

Maskiningeniør

Nanoteknologi

Tekniske geofag

Vindenergi

Fagartikler

Akademisk skriving

If there's one subject you need but that is missing from the list please contact us.

Our Guarantee

We proudly stand by our service, and we’re certain you’ll be satisfied with your experience and the results they help deliver - guaranteed.

+47 919 08 939

Studiekonsultasjon

Vi tilbyr 30 minutters studiekonsultasjoner for 600 NOK.

Hva inkluderer det?

  • En gjennomgang av din nåværende studieteknikk
  • Studiestrategier
  • Hjelp til å optimalisere studieplanen din
  • Forslag til studiemateriell
  • Eksamenstips
  • Eksamensoversikt